Fouad Abdou Rabi, Patricia Davis and Chris Poonian